Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.

 
Nieuwsbrief juli 2016
 
Voor u ligt onze nieuwsbrief. In het kader van 30 jaar Akro Consult sturen wij dit jaar maandelijks een nieuwsbrief. Daarin nemen wij u mee naar de projecten en vraagstukken die ons bezighouden en waar wij met passie aan werken.

De afgelopen maanden en ook op dit moment zijn we met diverse aanbestedingen en selecties bezig. Dit varieert van aanbesteding van een verbouwing tot selectie van een partij voor een gebiedsopgave. Deze focus op aanbestedingen betekent dat we ook de ontwikkelingen rondom de nieuwe Aanbestedingswet goed in de gaten houden. In deze nieuwsbrief daarom behalve een inkijk in een aantal recente projecten, ook de laatste stand van de zaken rondom de Aanbestedingswet en een artikel over de ruimte die de nieuwe Aanbestedingswet biedt voor onderhandeling met de markt.

Reacties en vragen zijn van harte welkom.
Voor meer informatie: Akro Consult
 
Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Transformatie en
Co-creatie
Finance
Legal
Wij maken ruimte voor samenwerking bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.
LEES MEER
Vernieuwend in de uitvraag aan de markt
en gedegen in de uitvoering van selecties en aanbestedingen.LEES MEER
Begint niet bij het gebouw of gebied, maar bij het
hardmaken van de
vraag en het verbinden van toekomstige gebruikers en investeerders.

LEES MEER
Rekenen met
marktkennis aan de haalbaarheid en risicobeheersing bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.LEES MEER
Juridische producten
en adviezen gericht op het haalbaar maken en houden van ruimtelijke ontwikkelingen.LEES MEER

 

 
30 jaar Akro Consult
 
Gunningsfase Roosenhorst van start
 
Akro Consult begeleidt de gemeente Voorschoten bij de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het gebied Roosenhorst tot een woon- en groengebied. Het gebied is gelegen in de Duivenvoordecorridor in Voorschoten.
Met het verzenden van de uitnodigingen tot inschrijving op 14 juni jl. aan de vijf geselecteerde gegadigden is de gunningsfase gestart. De partijen hebben tot 19 september de tijd om een inschrijving te doen.

Voor meer informatie: Walter Stam
 
Gewijzigde Aanbestedingswet in werking!
 
Op 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 dan toch écht in werking getreden. Met de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Voor alle aanbestedingsprocedures, die vanaf 1 juli 2016 aangekondigd worden geldt de gewijzigde Aanbestedingswet.
 
Meer ruimte voor onderhandeling bij aanbesteding
 
Aanbestedende diensten hebben grote behoefte aan extra flexibiliteit, die ruimte biedt om te kiezen voor een aanbestedingsprocedure die voorziet in onderhandelingen. Met de implementatie van de Europese richtlijn 2014/24/EU in de nieuwe Aanbestedingswet wordt hierin voorzien. Aanbestedende diensten kunnen de mededingingsprocedure met onderhandeling en de concurrentie gerichte dialoogprocedure namelijk vaker toepassen in complexe projecten.

Akro Consult juicht deze ontwikkeling toe, omdat het risicoprofiel en de complexiteit van de hedendaagse vastgoed- en gebiedsontwikkelingsopgaven vragen om flexibiliteit en innovatieve oplossingen. Die komen vaak niet tot stand in strak geregisseerde aanbestedingsprocedures. Meer en betere communicatie tussen aanbestedende diensten en marktpartijen in een dialoog- of onderhandelingsprocedure zorgt ervoor dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden en onduidelijkheden tijdig weggenomen worden. Bovendien stelt het partijen in staat elkaar in een vroeg stadium te leren kennen en van elkaar te leren.

Wilt u meer weten over de concurrentie gerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling in de nieuwe Aanbestedingswet, lees dan het volledige artikel op onze website.

Voor meer informatie zie Akro Finance of 070 326 26 23.
 
Nieuwe bedrijven op Businesspark Haaglanden
 
Tijdens het ondernemersontbijt op de voorbije Provada is de komst van vijf nieuwe bedrijven op Businesspark bekrachtigd. Zie het persbericht via bijgaande link. Akro Consult begeleidt, ondersteunt en stuurt de frontoffice van Businesspark Haaglanden (BPH) aan.
BPH is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. BPH heeft bedrijfskavels in haar assortiment van vijf bedrijventerreinen, te weten: HarnaschPolder, Wateringse Veld, Heron, Boezem Oost en Harbour Village Plaspoelpolder.

 
Gunning verbouwing gemeentehuis
 
Voor de gemeente Papendrecht verzorgt Akro Consult de projectleiding voor de vernieuwbouw van het gemeentehuis. 28 juni jl. heeft de gemeente de opdracht voor de vernieuwbouw definitief gegund aan Strukton Worksphere.
Akro Consult heeft tevens de contractering hiervan begeleid. Vanaf heden is de vernieuwbouw gestart en deze zal eind november afgerond moeten zijn.

 
   
 
Bezoekadres, Benoordenhoutseweg 43, 2596 BC Den Haag
Postbus 97662, 2509 GB Den Haag
tel: 070 – 326 26 23, fax: 070 – 328 27 08, e-mail: info@akroconsult.nl