Wormerveer

AKRO CONSULT WERKT AAN SAMENWERKING BIJ VASTGOED- EN GEBIEDSONTWIKKELING //

Sinds 1986 begeleidt Akro Consult complexe projecten in de ruimtelijke sector. Wij voelen ons sterk verbonden aan het maatschappelijk belang van een leefbaar Nederland. Onze uitdaging is om projecten haalbaar te maken. De huidige tijd vraagt om vernieuwende inzichten in zowel de ontwerpprocessen als in de samenwerkingsverbanden. Naast uitgebreide kennis van de ruimtelijke sector en de betrokken publieke en private partijen beschikken wij over specifieke financieel-economische en juridische expertise. Wij ondersteunen verschillende partijen, zoals overheden, marktpartijen, vastgoedeigenaren en instellingen. Dit kan in de vorm van beleids- en organisatieadviezen, risico- en haalbaarheidsanalyses, financierings-, ontwikkelings- en aanbestedingsstrategieën, project- en procesmanagement en communicatiestrategieën. Daarbij is een goede relatie met de opdrachtgever van groot belang.